Nguyen Viet Anh

Khái niệm và phương pháp vẽ Hình chiếu trục đo

Hình chiếu trục đo là gì? Đây là loại hình biểu diễn vật thể dạng 3 chiều (3D) được xây dựng trên cơ sở phép chiếu song song. So với hình chiếu thẳng góc biểu diễn vật thể dạng 2D, loại hình biểu diễn 3D này giúp người đọc bản vẽ dễ dàng hơn khi […]

Khái niệm và phương pháp vẽ Hình chiếu trục đo Read More »

Khái niệm và phương pháp vẽ Hình chiếu thẳng góc

Hình chiếu thẳng góc là gì? Hình chiếu thẳng góc được biểu diễn trên cơ sở phép chiếu thẳng góc, trong đó hướng chiếu được người vẽ lựa chọn sao cho hình vẽ chỉ thể hiện 2 chiều kích thước của đối tượng vẽ. Vì vậy loại hình chiếu này còn được gọi là hình

Khái niệm và phương pháp vẽ Hình chiếu thẳng góc Read More »