Các Video bài giảng môn học Vẽ Cơ Khí

Xin chào các bạn,

Bài viết này cung cấp cho các bạn các Video bài giảng môn học Vẽ cơ khí và đường link Download file PDF bài giảng. Các bạn sinh viên năm thứ nhất của Khoa Cơ Khí – ĐH Thủy Lợi học tập môn học Vẽ cơ khí theo bài giảng này. Các bạn sinh viên ngành cơ khí các trường khác cũng có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo.

Chúc các bạn học tập tốt và thành công!

Bài giảng Chương 1: Các loại bản vẽ Cơ Khí

Nội dung:

Trình bày về các loại bản vẽ cơ khí thông dụng, các quy ước về trình bày, biểu diễn trong các loại bản vẽ cơ khí

Download Bài giảng Vẽ CK – Chương1

Download Khung bản vẽ BT Vẽ CK

Bài giảng Chương 2 (Phần 1): Biểu diễn mối ghép Ren

Nội dung:

– Quy ước biểu diễn Ren và các mối ghép sử dụng Ren

– Quy ước biểu diễn Bulong, Vít cấy, Vít…và các chi tiết liên kết khác sử dụng Ren

Download Bài giảng Vẽ CK – Chương 2 (Phần 1)

Bài giảng Chương 2 (Phần 2): Biểu diễn các mối ghép Then, Chốt, Đinh Tán và Hàn

Nội dung:

– Các chi tiết và mối ghép bằng Then (then bằng, then bán nguyệt, then hoa)

– Các chi tiết và mối ghép bằng Chốt (chốt trụ, chốt côn)

– Các chi tiết và mối ghép bằng Đinh Tán (đinh tán chỏm cầu, đinh tán chìm…)

– Biểu diễn và ghi chú cho mối ghép hàn

Download Bài giảng Vẽ CK – Chương 2 (Phần 2)

Bài giảng Chương 3: Biểu diễn các cơ cấu truyền động

Nội dung:

Biểu diễn các cơ cấu truyền động, bao gồm: Bánh răng trụ; Bánh răng côn; Bánh vít – trục vít; Thanh răng – bánh răng; Đĩa xích; Bánh cóc; Lò xo; Ổ lăn

Download Bài giảng Vẽ CK – Chương 3

Bài giảng Chương 4: Biểu diễn dung sai và nhám bề mặt

Nội dung:

– Biểu diễn dung sai kích thước

– Biểu diễn dung sai hình học

– Biểu diễn ký hiệu nhám bề mặt

Download Bài giảng Vẽ CK – Chương 4

Download Bài giảng Vẽ CK – Chương 5

Một số tài liệu tham khảo cho Sinh viên Cơ khí

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *