Khái niệm và phương pháp vẽ Hình chiếu thẳng góc

Hình chiếu thẳng góc là gì?

Hình chiếu thẳng góc được biểu diễn trên cơ sở phép chiếu thẳng góc, trong đó hướng chiếu được người vẽ lựa chọn sao cho hình vẽ chỉ thể hiện 2 chiều kích thước của đối tượng vẽ. Vì vậy loại hình chiếu này còn được gọi là hình vẽ 2D. Đây là một trong các loại hình biểu diễn được sử dụng phổ biến nhất trong các bản vẽ kỹ thuật.

Hình chiếu thẳng góc có mấy loại?

Một đối tượng trong không gian thông thường có 6 hướng quan sát (hướng chiếu) cơ bản. Mỗi hướng quan sát  cho 1 hình ảnh về đối tượng vẽ, các hình ảnh  này có thể giống hoặc hoặc khác nhau tùy theo hình dạng của đối tượng vẽ. 6 hình chiếu đó được chia thành 3 nhóm, gồm có:

  1. Hình chiếu từ trước hoặc từ sau
  2. Hình  chiếu từ bên phải hoặc từ bên trái
  3. Hình  chiếu từ trên hoặc từ dưới

Trong 1 bản vẽ kỹ thuật có thể biểu diễn 1 hoặc nhiều hình chiếu của đối tượng vẽ. Nếu biểu diễn từ 2 hình biểu diễn trở lên trong cùng 1 bản vẽ, các hình chiếu này phải được đặt theo quy định về vị trí và đảm bảo mối liên hệ kích thước giữa các hình chiếu với nhau.

Trong các bài tập về biểu diễn các hình chiếu thẳng góc, sinh viên thường được yêu cầu biểu diễn 3 loại hình chiếu cơ bản của 1 đối tượng vẽ trên 1 bản vẽ kỹ thuật, gồm các loại hình chiếu sau:

  1. Hình chiếu từ Trước – còn gọi là hình chiếu Đứng
  2. Hình chiếu từ Trên – còn gọi là hình chiếu Bằng
  3. Hình chiếu từ Trái – còn gọi là hình chiếu Cạnh

Các bước thực hiện và trình bày bản vẽ như thế nào?

Các bước thực hiện bản vẽ kỹ thuật 3 hình chiếu thẳng góc:

Cách vẽ hình chiếu thẳng góc như thế nào?

Để vẽ các hình chiếu, nên kết hợp một cách linh hoạt các phương pháp sau:

 
Link Download:

Video hướng dẫn vẽ các hình chiếu thẳng góc:

 

 

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *