Học tốt môn học Đồ họa Kỹ thuật 1 (ĐH Thủy Lợi)

Hướng dẫn học tập tốt môn học Đồ họa Kỹ thuật 1 (ĐH Thủy Lợi)
Nguyen Viet Anh
0 Đánh giá 51 Học viên

Bạn sẽ học được gì

 • Bạn sẽ nắm được các khái niệm, quy ước chung để đọc và vẽ các bản vẽ kỹ thuật cơ bản
 • Bạn sẽ sở hữu hệ thống video hướng dẫn làm các bài tập, bài thi của môn học và các tài liệu kèm theo
 • Bạn sẽ có phương pháp học hiệu quả, đạt được kết quả học tập tốt

Giới thiệu khóa học

Khóa học bao gồm các Video hướng dẫn các nội dung Lý thuyết, hướng dẫn làm Bài tập, kèm theo các file tài liệu, để các học viên có thể học tập hiệu quả, đạt kết quả tốt với môn học Đồ họa Kỹ thuật 1

Để xem được Toàn bộ các Video trong khóa học, các bạn cần Đăng ký Hội viên kênh Youtube Đồ họa Kỹ thuật, ở mức độ Học viên

Nội dung khóa học

 • Khái niệm chung hình chiếu thẳng góc 13:13
 • Phương pháp vẽ hình chiếu thẳng góc (Phần 1) 10:23
 • Phương pháp vẽ hình chiếu thẳng góc (Phần 2) 13:10
 • Phương pháp vẽ hình chiếu thẳng góc (Phần 3) 10:48
 • Hướng dẫn BT Vẽ HCTG và Hình thực Mặt xiên (P) - 01 18:49
 • Hướng dẫn BT Vẽ HCTG và Hình thực Mặt xiên (P) - 02 16:07
 • Hướng dẫn BT Vẽ HCTG và Hình thực Mặt xiên (P) - 03 19:01
 • Hướng dẫn BT Vẽ HCTG và Hình thực Mặt xiên (P) - 04 17:14
 • Hướng dẫn BT Vẽ HCTG và Hình thực Mặt xiên (P) - 05 18:21
 • Hướng dẫn BT Vẽ HCTG và Hình thực Mặt xiên (P) - 06 15:52
 • Hướng dẫn BT Vẽ HCTG và Hình thực Mặt xiên (P) - 07 16:31
 • Hướng dẫn BT Vẽ HCTG và Hình thực Mặt xiên (P) - 08 19:41
 • Hướng dẫn BT Vẽ HCTG và Hình thực Mặt xiên (P) - 10 17:00
 • Hướng dẫn BT Vẽ HCTG và Hình thực Mặt xiên (P) - 11 18:51
 • Hướng dẫn BT Vẽ HCTG và Hình thực Mặt xiên (P) - 12 22:20
 • Hướng dẫn Vẽ hình thực mặt xiên (P) từ Hình chiếu Trục đo 5:52
 • Hướng dẫn vẽ Nhanh và Đúng hình thực Mặt xiên (P) 17:46
 • Hướng dẫn BT hình chiếu trục đo Thẳng góc đều - 01 16:13
 • Hướng dẫn BT hình chiếu trục đo Thẳng góc đều - 02 18:53
 • Hướng dẫn BT hình chiếu trục đo Thẳng góc đều - 03 20:01
 • Hướng dẫn BT hình chiếu trục đo Thẳng góc đều - 04 17:33
 • Hướng dẫn BT hình chiếu trục đo Thẳng góc đều - 05 18:23
 • Hướng dẫn BT hình chiếu trục đo Thẳng góc đều - 06 20:06
 • Hướng dẫn BT hình chiếu trục đo Xiên góc cân - 01 20:09
 • Hướng dẫn BT hình chiếu trục đo Xiên góc cân - 02 19:57
 • Hướng dẫn BT hình chiếu trục đo Xiên góc cân - 03 24:45
 • Hướng dẫn BT hình chiếu trục đo Xiên góc cân - 04 25:35
 • Hướng dẫn BT hình chiếu trục đo Xiên góc cân - 05 26:59
 • Vẽ hình chiếu Trục đo với thước giấy góc 120 độ 14:32
 • Vẽ hình chiếu trục đo Nhanh và Đúng với thước góc 60-120 độ 15:01
 • Khái niệm và quy ước vẽ Hình cắt - Mặt cắt 7:38
 • Vẽ Hình chiếu Thẳng góc và Hình cắt Cơ bản - 01 4:11
 • Vẽ Hình chiếu Thẳng góc và Hình cắt Cơ bản - 02 4:11
 • Phương pháp vẽ Mặt cắt -01 4:22
 • Phương pháp vẽ Mặt cắt -02 4:22
 • Hướng dẫn BT Hình cắt Mặt cắt - 01 36:34
 • Hướng dẫn BT Hình cắt Mặt cắt - 02 35:01
 • Hướng dẫn BT Hình cắt Mặt cắt - 03 37:58
 • Hướng dẫn BT Hình cắt Mặt cắt - 04 36:10
 • Hướng dẫn làm bài thi Đồ họa KT1 - 01 88:32
 • Hướng dẫn làm bài thi Đồ họa KT1 - 02 80:36

Thông tin giảng viên

Nguyen Viet Anh
90 Học viên 4 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 14 giờ 28 phút
Giáo trình: 41 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC