Thi Đồ Họa KT2

Thi Đồ Họa KT2 (10-01-2024)

  • Sinh viên vào các đường link bên dưới để lấy đề bài, nộp bài và kiểm tra bài thi đã nộp
  • Sau khi Download đề bài, SV thực hiện các bước sau:
    – Copy file nén sang thư mục thuộc ổ cứng an toàn (ổ D, E)
    – Giải nén file ( bấm chuột phải, chọn Extract to “……” )
    – Mở thư mục đề bài sau khi giải nén, đổi tên file Cad đề bài thành file bài làm,  tên file gồm SBD-HoTen-PhongThi-SoDeThi (VD: 01-NguyenVanAn-P201-01) rồi mới mở file đề làm bài
  • Thời gian làm bài thi 90 phút, hết giờ thi SV nộp bài và kiểm tra bài đã nộp theo các đường Link bên dưới

Thi Ca 4 (tiết 10-12)

Link Danh sách thi tại đây 

Link đề thi tại đây

Phòng thi 302-C5 Link nộp bài Link kiểm tra bài đã nộp
Phòng thi 401-C5 Link nộp bài Link kiểm tra bài đã nộp
Phòng thi 402-C5 Link nộp bài Link kiểm tra bài đã nộp
Phòng thi 403-C5 Link nộp bài Link kiểm tra bài đã nộp

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *