Video hướng dẫn chi tiết cách vẽ “Hình chiếu trục đo xiên góc cân”

Hình chiếu trục đo xiên góc cân là loại hình biểu diễn được dùng nhiều trong các bản vẽ cơ khí và xây dựng. Ưu điểm của loại hình chiếu này là giữ nguyên được hình dạng thực của một số bề mặt trong hình chiếu trục đo. 

Các bài tập được sử dụng trong các video này ở mức độ cơ bản. Vì vậy, các video này rất phù hợp các bạn mới làm quan với các vẽ hình chiếu trục đo xiên góc cân.

Để học tập hiệu quả, bên cạnh việc theo dõi các bước hướng dẫn trong video, các bạn nên download file PDF, in ra giấy A4 và thực hành vẽ theo Video để nắm được quy trình, phương pháp và nâng cao kỹ năng vẽ bản vẽ kỹ thuật.

  • Download file PDF bài tập “Hình chiếu trục đo xiên góc cân” tại đây
  • Download bài giảng Đồ họa Kỹ thuật tại đây
  • Gửi các bài tập liên quan cần hỗ trợ tại đây

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *